Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
 
 
 

Summer Fun / Letní příměstské tábory

Městské tábory, které mají dětem zajistit prožití nádherného léta, plného aktivit v angličtině.

Tyto aktivity představují poutavé a obohacující zážitky, kde se vždy jako standardní jazyk používá angličtina. Programy English Summer Fun se konají v místech mimo pobočky Kids&Us, ve školách nebo sportovištích a obvykle trvají celý den.

Každý týden se děti vydávají na nová dobrodružství, plné mnoha aktivit, jejichž prostřednictvím se seznamují a úzce ztotožňují s postavami z příběhů, na které se zaměřujeme. 

Cíle této aktivity jsou:

  • ponořit se do angličtiny a vylepšit celkové porozumění
  • umožnit dětem upevnit a naučit se nové struktury a slovní zásobu
  • vytvořit situace, v nichž mohou děti prakticky použít dosavadní znalosti angličtiny a nové jazykové vědomosti, které nabudou, a to vždy v rámci zábavy a her

Co to obnáší?
 
Každý týden vyrážíme do nového světa prostřednictvím různých příběhů a témat, která jsou specificky určena ke zlepšování a zrychlování akvizice jazyka.
 

  • Příběhy: používání příběhů je při jazykové výuce maximálně důležité. Příběhy byly vytvořeny pro téma každého týdne a jsou upraveny pro jednotlivé věkové skupiny. Umožňují učit se nové struktury v cílovém jazyce a slovní zásobu v kontextu. Po celou dobu ENGLISH SUMMER FUN společně vyprávíme, učíme se, předvádíme a dramaticky ztvárňujeme příběhy.
  • Písně a tance: byly vytvořeny písně a tance na jednotlivá témata a přizpůsobeny pro každou věkovou skupinu.
  • Výtvarné práce: děti různými ručními pracemi (výroba masek, zdobných kostýmů, zvířecích postav apod.) rozvíjí své umělecké dovednosti. Výtvarné aktivity se týkají vždy jednotlivých témat, na něž se zaměřujeme.
  • Organizované hry: Pojďme si hrát! Účastníme se mnoha her a fyzických aktivit, které mají za cíl utvrzovat vazby ve skupině, vést k sounáležitosti, učit děti dělat něco jeden po druhém apod.
  • Volné hry: doba volných her, kdy děti mohou využít svou představivost a vzájemně interagovat.
  • Oběd: Společně si sednout k jídlu dává dětem dobrou příležitost naučit se související jazyk. Této aktivity, kterou opakujeme každý den, plně využíváme, abychom se naučili nekonečnou řadu struktur a slov.
  • Představení  lektorů: naši lektoři se každý den na chvíli stávají herci. Děti rády sledují, jak přivádí k životu různé postavičky a hrají hru, z níž se postupně v týdnu stává řada epizod. Děti se navíc v řadě situací aktivně zapojí.

Informace
 
Věk dětí: aktivity jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 let.
 
Počet dětí ve skupině: maximálně 10 dětí v jedné skupině a na jednoho lektora. Pro každý program je také zapojen náš koordinátor.
 
Organizace skupin: děti jsou rozděleny do tří věkových skupin od 3 do 4 let, od 5 do 6 let a od 7 do 10 let.
 

Aktuální SUMMER FUN WEEKS 2019
Letní příměstské tábory Praha:

Modřany:  
Sports & Fun Week: 8. - 12. 7. 2019 na téma Mountain Adventures (příměstský tábor plný pohybu, hudby, kreativních činností spojených ruku v ruce s angličtinou je pro Vás v čase 8:30 - 16:15) 
Cena: 
5 500 Kč/dítě

Fun Week: 26. - 30. 8. 2019 na téma Beach:(půldenní kreativní příměstský tábor v angličtině je pro Vás v čase 8:30 - 13:30)
Cena: 
4 000Kč/studenti škol K&U
4 500Kč/veřejnost

registrace  

 

Vršovice: 
Sports & Fun: 19. - 23. 8. 2019 na téma Farmyard: výuka jízdy na koni, odpoledne angličtina​ zábavnou a hravou formou​
Cena: 
- celodenní tábor 7 500 Kč/dítě​

registrace

Butovice: 
Fun Week:
19. - 23.8.2019 na téma Farmyard 
26. - 30. 8. 2019 na téma Beach
 

Cena: 
- půldenní tábor 4 000Kč/studenti škol K&U, 4 500Kč/veřejnost​registrace
 

Malešice:
Sports & Fun: 12. - 16. 8. 2019 na téma Caveman:
výuka jízdy na koni, odpoledne angličtina​ zábavnou a hravou formou​
Cena: 
- celodenní tábor 7 500 Kč/dítě​

registrace

Welcome to Mooveez
please choose your language