Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
 
 
 

Staňte se součástí Kids&Us

Podpora frančíz


Značka, image a komunikace.
Pomoc při výběru vhodných prostor pro umístění centra Kids&Us.Pomoc při přizpůsobení a využití korporátní image včetně studie ohledně designu interiéru.
Formulace potřebných komunikačních strategií s cílem přilákat do centra klienty, posílit věrnost studentů a budovat povědomí o značce.
Vypracování postupu v souladu s osvědčenými strategiemi.
Komplexní a dlouhodobé zajišťování zpráv s využitím jedinečných a atraktivních materiálů.

 

 

 • Programy pro zajištění kvality
 • Školení o provozu frančízy
 • Školení pro učitele
 • Školicí program pro nové učitele ve stávajících školách a opakovací kurzy
 • Kvalitativní audity
 • Konzultační služba pro frančízanty.

Výzkumná činnost

Metodika Kids&Us a veškeré produkty a služby jsou v neustálém procesu vylepšování a vývoje. Kids&Us se neustále vyvíjí v otázkách procesů, směrnic, nových aktivit, pedagogického materiálu atd.

Lidské zdroje

Frančízant má přístup k našim bohatým zkušenostem v oblasti najímání a školení specializovaného personálu.

 

OBCHODNÍ MODELY


Master frančíza


Master frančízant je zástupcem Kids&Us na přiděleném území, a má proto zodpovědnost za otevírání nových frančíz a koordinaci existujících center. Master frančízant nese zodpovědnost za koordinaci frančíz v otázkách kvality a implementace metodiky a procesů stanovených hlavním vedením. Má také zodpovědnost za koordinaci a organizaci školicích kurzů, správu výukových materiálů v centrech a identifikaci nových příležitostí. Držitelem masterfrančízingové licence pro ČR je společnost Archimedes Inspiration a.s.

Tým hlavního vedení Kids&Us poskytne podporu a informace v následujících otázkách:

 • Rozvoj podniku: vypracování obchodního plánu pro daný region s nalezením oblastí a měst s potenciálem pro otevření nových center.
 • Marketing: podpora v oblasti marketingu a komunikace za účelem dosažení ročních cílů.
 • Výběr kandidátů na frančízanty: zpracování, analýza a schvalování kandidátů na otevření center Kids&Us.
 • Školení: pro nové frančízy a dlouhodobá asistence s projektem nového centra.

 


Frančíza

Kids&Us je kvalitní obchodní příležitostí pro podnikavé lidi, kteří milují učitelství a dětský svět.

Frančízový model Kids&Us umožňuje frančízantovi založit vlastní společnost s vědomím, že se může spolehnout na podporu a zkušenosti týmu hlavního vedení. Dáme vám veškeré nástroje, které potřebujete, aby váš podnik bez problémů fungoval.

Jaké vlastnosti by měl mít frančízant Kids&Us?

 • Podnikatelský duch a nadšení z práce na projektu v oblasti hlubokého zájmu.
 • Zaměření na podnikání.
 • Kultura plnění závazků. Vědomí, že plnění procesních a provozních požadavků stanovených hlavním vedením Kids&Us vyžaduje vůli přizpůsobovat se.
 • Silná oddanost značce, která zajistí efektivní rozvoj frančízy.
 • Dřívější zkušenosti s učitelstvím nejsou nutné, hledáme týmové manažery.
 • Schopnost investovat.

PĚT KROKŮ K FRANČÍZE KIDS&US

 
Chceme o vás vědět více 

Vyplňte online formulář (dostupný na odkaze) a pošlete nám jej. Po vyhodnocení vašeho profilu a zjištění regionu, kde máte zájem frančízu otevřít, se na vás obrátí náš ředitel pro frančízy.

Zjištění dalších informací o Kids&Us 

Poznejte náš model a zjistěte, zda jsou vaše cíle kompatibilní se strategií Kids&Us. Pokud tomu tak skutečně je, obdržíte od nás před uzavřením smlouvy dokument, kde najdete mnohem více informací o naší společnosti a obchodním modelu.

Prohlídka našeho centra 

Při návštěvě některého z našich center budete mít možnost přímo si pohovořit s dalšími frančízanty. Pro budoucího kandidáta na frančízanta Kids&Us je nezbytné, aby si takto ujasnil všechny otázky.

Setkání s týmem Kids&Us 

V Kids&Us věříme, že vztah mezí frančízantem a poskytovatelem licence musí mít dlouhodobé trvání. Je pro nás důležité, abyste měli příležitost se potkat s ostatními členy týmu, se kterými budete každodenně spolupracovat.

Připojte se k nám 

V tuto chvíli jsou již všechny požadavky formalizovány a bude zahájeno vaše školicí období. Zúčastníte se celotýdenního školicího kurzu v naší centrále. Možná si myslíte, že by tím mohl proces skončit, ale ve skutečnosti se jedná teprve o první krok velkého dobrodružství v podobě účasti na projektu Kids&Us.

Kontaktujte naše oddělení frančízingu

Kids&Us je představitelem nového konceptu anglické jazykové školy. Díky využití naší inovativní metodiky se chceme stát měřítkem ve výuce jazyků. Zaměřujeme se na děti již od jednoho roku.

Pokud patříte mezi energické podnikavé lidi, kteří mají rádi výzvy a děti, Kids&Us je pro vás ten pravý projekt. Nezapomeňte, že klíčovými faktory jsou vaše vášeň, nadšení a silná pracovní etika. Pokud si myslíte, že tyto požadavky splňujete a líbí se vám myšlenka mít své vlastní jazykové centrum, zveme vás do našeho světa Kids&Us.

Welcome to Mooveez
please choose your language