Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
 
 
 

Na začátku a dnes

ZAČÁTKYV globalizovaném a čím dál více propojeném světě se stále učíme, oč jednodušší je cestovat po celé zeměkouli, posílat a přijímat informace a komunikovat s lidmi z jiných kultur. My dospělí jsme se na tyto změny dosud neadaptovali. Naše děti na druhou stranu nebudou muset žádným adaptačním procesem procházet. Narodit se a vyrůstat v určitém místě už nepřináší žádná omezení, která by se týkala učení, studií nebo práce. V současnosti je stále častější, že člověk přichází do styku a jedná s různými lidmi na vzdálených místech. Právě v tomto světě, kde hlavní úlohu hraje komunikace, žijí dnes naše děti.

 Komunikovat začínáme hned po narození. Novorozenec kromě toho dokáže rozlišit svůj mateřský jazyk od jiného, a dokonce dokáže od sebe rozlišovat jiné cizí jazyky, např. čínštinu od ruštiny. Je to možné z toho důvodu, že hned od samého počátku dokáží novorozenci vnímat rytmus a zvuky kteréhokoli jazyka. Tato schopnost je sice značně působivá, ale neměla by nás nijak překvapovat – novorozenec má nástroje k tomu, aby rozpoznal a naučil se kterýkoli jazyk, bez ohledu na to, odkud pochází. Tato přirozená predispozice však ustupuje, jak dítě roste.


Vzhledem k tomu jsme dospěli k závěru, že nový jazyk se lze naučit téměř se stoprocentní zárukou úspěchu, jestliže proces začne dostatečně brzy a uplatní se odpovídající opatření. Jazyková škola Kids&Us byla založena proto, že jsme si palčivě uvědomovali tento aspekt učení jazyků a získali jsme dvacetileté zkušenosti se světem výuky angličtiny.

Natàlia Perarnau absolvovala vysokoškolské studium v oboru anglický jazyk a literatura a následně v roce 1999 začala vytvářet novou metodu výuky jazyků, cílenou na velmi mladé žáky. Díky neutuchající chuti k dalšímu růstu a zlepšování a vzhledem k blížícímu se mateřství chtěla zcela zužitkovat své zkušenosti se vzděláváním, vědeckou prací a obchodními aktivitami, které získala například v rámci English Study Centre (ESC), tedy školy, kterou založila v Manrese.
O několik let později byla metoda zcela propracována a obrysů začínaly nabývat všechny postavy rodiny Kids&Us. Tyto postavy provází děti v celém poutavém procesu výuky angličtiny v každém kurzu.

Následně byla v roce 2003 založena škola jiného typu, s názvem Kids&Us School of English, která nabídla novou metodiku a unikátní a neotřelý koncept jazykové výuky od raného věku.

KIDS&US DNES

1. Kids&Us přináší nový koncept jazykové školy, založený na revoluční a exkluzivní metodice určené pro výuku angličtiny u dětí od jednoho roku věku.

2. Množství zkušeností, které Natàlia Perarnau získala při řízení vlastní jazykové školy, její velká chuť přicházet na nové trhy a oslovovat nové cílové publikum i její nová úloha matky ji v roce 2003 společně motivovaly k tvorbě vlastní učební metodiky pro děti. Výsledkem této společné motivace je Kids&Us.

3. V září 2006 se otevřely první licencované pobočky Kids&Us.

4. Na konci roku 2008 začala v Kids&Us nová fáze rozšiřování, spočívající ve vytváření sítě frančíz, které se snaží zajišťovat kvalitu služby a zlepšovat a posilovat image značky. Byla otevřena první pilotní frančíza Kids&Us.

5. V roce 2009 začalo ostrý provoz prvních sedm frančíz Kids&Us ve Španělsku.

6. V roce 2011 vkročila škola Kids&Us na mezinárodní scénu, když byly otevřeny první pobočky v Itálii, a sice v Římě a Miláně.

7.  V roce 2012, se může škola Kids&Us pochlubit celkem stovkou poboček v celém Španělsku a Itálii, a první frančízy otevřela i ve Francii (Paříž) a Belgii (Brusel).

8. V současnosti jsme ve Španělsku, Itálii, Francii, České republice, Mexiku, Maroku, Belgii a v roce 2018 nově i v Japonsku!

9. Dalším úspěchem, který si zaslouží zvláštní pozornost, je ten fakt, že dnes učíme ve více než 370 školkách a máme více jak 120 000 studentů.

Welcome to Mooveez
please choose your language